PRODUKTY

GNSS prijímače SATLAB, CHCNAV

Totálne stanice SATLAB, SOKKIA

Geodetický softvér Carlson, SATLAB, CHCNAV, VirtualSurveyor

Mobilné 3D skenery GeoSLAM

Letecká fotogrametria: drony DJI a softvér 3Dsurvey

Kontrolné jednotky a odolné počítače: Handheld, SATLAB, CHCNAV, SOKKIA

Príslušenstvo SECO