Kontakt

Adresa: Priemyselná 2, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Peter Halupka

Mobil: +421 905 593 224

Email: info@geomedia.sk

Skype: halupka.peter

Fakturačné údaje:

Obchodný názov: Geomedia spol s r.o.

Adresa sídla: Javorinka 142, 924 01 Galanta, Slovenská republika

IČO: 47320991

IČ DPH: SK2023805003

Registrácia: Sro, vl. 32023/T

Bankové údaje:

IBAN: SK4309000000005044440967

SWIFT: GIBASKBX