Workshop „UAV fotogrametria v geodézii“

Srdečne Vás pozývame na odborný workshop „UAV letecká fotogrametria v geodézii“, ktorý sa uskutoční 20. 5. 2019 v príjemnom a štýlovom prostredí areálu Golf resort SEDIN vo Veľkých Uľanoch pri Galante.

Registrácia

Na podujatie sa môžete prihlásiť telefonicky, mailom alebo cez kontaktný formulár

Kapacita je obmedzená, registrujte sa preto čo najskôr. Uzávierka registrácií je 15. 5. 2019.

Účastnícky poplatok je 25 EUR/osoba. V cene je okrem workshopu aj kompletné občerstvenie a kvalitný obed v reštaurácii Golf resort SEDIN. Bonusom po skonceni workshopu je moznost bezplatneho zapožičania golfoveho vybavenia a pristup na treningový green.

Program

Registrácia, začiatok a úvod (9:30-10:00) Peter Halupka, Geomedia

– legislatívne podmienky pre mapovanie dronmi v SR

Základy leteckej UAV fotogrametrie (10:00 – 11:00) Gašper Župevec, 3Dsurvey

– úvod do mapovania dronom a leteckej fotogrametrie

– 3Dsurvey technológia

– mapovanie a 3D modelling

Terénny zber dát (11:00 – 12:30) Marko Mesarič, 3Dsurvey

– koptéry / letúne

– fotogrametria v malých výškach

– zásady pre plánovanie úspešnej letovej misie, nastavenia dronu a kamery

– zakladanie vlicovacích bodov a zber dát

Obed (12:30 – 13:30)

Praktické ukážky zberu dát dronom (13:30 – 14:30) Michal Ruš, Geomedia

Praktické ukážky spracovania dát v 3Dsurvey (14:30 – 15:00) Marko Mesarič, 3Dsurvey

– import dát z dronu

– Processing, modeling a analýza dát v 3Dsurvey

– tvorba 3D modelu a ortofoto

– Quick tools – 3D meranie, profily, kubatúry, vrstevnice, výber bodov, CAD, reporting dát

– integrácia dát v 3Dsurvey: LIDAR, GNSS, terestrické meranie

– práca a mračnom bodov, DSM, DEM, úprava dát

– možnosti exportu dát a 3Dsurvey Viewer

Prezentácie skutočných prípadov využitia leteckej fotogrametrie a 3Dsurvey (15:00 – 15:30) Gašper Župevec, 3Dsurvey

Diskusia a záver (15:30 – 16:00)

… tešíme sa na stretnutie 😉